Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus - Buckingham versus komisjon

(Kohtuasi F-116/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Nn "teise ringi" edutamine - 2005. aasta edutamine - Eelispunktide andmine - Üleminekusätted - Personalieeskirjade artikli 45 üldised rakendussätted - Võrdne kohtlemine - Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anne Buckingham (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoest)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja Katarzyna Herrmann)

Kohtuasja ese

Avalik teenistus - Nõue tühistada komisjoni 23. novembri 2005. aasta otsus, mis on avaldatud Haldusteatajas nr 85-2005, osas, milles selle otsusega ei antud hagejatele kui palgaastme A*12 ametnikele ühtegi eelispunkti institutsiooni huvides 2004. aasta edutamise raames tehtud töö tunnustamiseks.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 294, 2.12.2006, lk 66.