Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2008 - Buckingham ym. v. komissio

(Asia F 116/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Niin kutsuttu toisen aallon ylennys - Vuoden 2005 ylennyskierros - Etusijapisteiden myöntäminen - Siirtymäsäännökset - Henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset - Yhdenvertainen kohtelu - Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Anne Buckingham (Bryssel, Belgia) ym. (edustaja: asianajaja N. Lhoest)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja Katarzyna Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Komission 23.11.2005 tekemän sen päätöksen kumoaminen, joka julkaistiin hallinnollisissa tiedotteissa nro 85-2005, siltä osin siinä ei myönnetty palkkaluokkaan A*12 kuuluville kantajille yhtään etusijapistettä tässä toimielimessä vuoden 2004 tilikauden aikana suoritetusta työstä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 294, 2.12.2006, s. 66.