Language of document :

2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Buckingham ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-116/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Antrojo etapo paaukštinimas - 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Pirmenybės balų suteikimas - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio BĮN - Vienodas vertinimas - Priimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Anne Buckingham (Briuselis, Belgija) ir kt., atstovaujami advokato N. Lhoest

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama C. Berardis-Kayser ir Katarzyna Herrmann

Dalykas

Viešoji tarnyba − 2005 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimo, paskelbto Informaciniuose pranešimuose Nr. 85-2005, panaikinimas, nes juo ieškovams, A*12 lygio pareigūnams, vykdant 2004 m. paaukštinimo procedūrą nesuteikti pirmenybės balai, įvertinant institucijos interesais atliktą darbą

Sprendimo rezoliucinė dalis

Ieškinį atmesti.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 294, 2006 12 2, p. 66.