Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2008 - Buckingham in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-116/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Posebni način napredovanja - Napredovalno obdobje 2005 - Dodelitev prednostnih točk - Prehodne določbe - SDI člena 45 Kadrovskih predpisov - Enako obravnavanje- Dopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Anne Buckingham (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnik: N. Lhoest, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser in Katarzyna Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 23. novembra 2005, objavljene v Upravnih obvestilih št. 85-2005, v delu, v katerem tožečim strankam, uradnikom z nazivom A*12, ne dodeli nobene prednostne točke za opravljeno delo v interesu institucije v ocenjevalnem obdobju 2004.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 294, 2.12.2006, str. 66.