Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 11. december 2008 - Bouis m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-113/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse i den såkaldte anden forfremmelsesrunde - forfremmelsesåret 2005 - tildeling af forfremmelsespoints - overgangsbestemmelser - de almindelige bestemmelser til gennemførelse af vedtægtens artikel 45 - ligebehandling - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Didier Bouis (Overijse, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Joris og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - for det første annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at opføre sagsøgerne hverken på listen over fortjenester eller på listen over forfremmede til lønklasse A*13 i forfremmelsesåret 2005; for det andet annullation af afgørelserne om at tildele sagsøgerne overgangsprioritetspoints, for så vidt disse points er begrænset til et point pr. års anciennitet i lønklassen; for det tredje annullation af afgørelserne om ikke at tildele dem andre prioritetspoints

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 281 af 18.11.2006, s. 49.