Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2008 - Bouis ym. v. komissio

(Asia F-113/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Niin kutsuttu "toisen kierroksen" ylennys - Vuoden 2005 ylennyskierros - Etusijapisteiden myöntäminen - Siirtymäsäännökset - Henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset - Yhdenvertainen kohtelu - Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Didier Bouis (Overijse, Belgia) ym. (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Ensimmäiseksi sen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantajat jätettiin ottamatta ansioluetteloon ja vuoden 2005 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*13 ylennettyjen virkamiesten luetteloon; toiseksi niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajille myönnettiin siirtymäajan etusijapisteitä, siltä osin kuin kyseisiä pisteitä myönnettiin vain yksi palkkaluokan virkavuotta kohden, ja kolmanneksi niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajille jätettiin myöntämättä muita etusijapisteitä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 281, 18.11.2006, s. 49.