Language of document :

2008 m. gruodžio 11 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Bouis ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-113/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Antrojo etapo paaukštinimas - 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra - Pirmenybės balų suteikimas - Pereinamojo laikotarpio nuostatos - Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio BĮN - Vienodas vertinimas - Priimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Didier Bouis (Overeisė, Belgija) ir kt., atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama V. Joris ir D. Martin

Dalykas

Viešoji tarnyba - Pirma, Komisijos sprendimo neįrašyti ieškovų nei į nuopelnų sąrašą nei į vykdant 2005 m. paaukštinimo procedūrą paaukštintų į A*13 lygį pareigūnų sąrašą panaikinimas; antra, sprendimų skirti pereinamuosius ieškovų pirmenybės balus, apribotus vienu balu už vienerius darbo stažo šiame lygyje metus, panaikinimas; trečia, sprendimų jiems nesuteikti kitų pirmenybės balų panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Ieškinį atmesti.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 281, 2006 11 18. p. 49.