Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 11. decembra 2008 - Bouis in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-113/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Posebni način napredovanja - Napredovalno obdobje 2005 - Dodelitev prednostnih točk - Prehodne določbe - SDI člena 45 Kadrovskih predpisov - Enako obravnavanje - Dopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Didier Bouis (Overijse, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Joris in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Prvič, razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero se tožečih strank ne uvrsti niti na seznam uradnikov, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje, niti na seznam uradnikov, ki so napredovali v naziv A*13 v obdobju 2005; drugič, razglasitev ničnosti odločb, s katerimi so jim bile dodeljene prehodne prednostne točke, s tem da so te omejene na eno točko na leto delovne dobe; tretjič, razglasitev ničnosti odločb, s katerimi jim niso bile dodeljene druge prednostne točke.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 281, 18.11.2006, str. 49.