Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2021. uputio cour administrative d'appel de Versailles (Francuska) – JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(predmet C-61/21)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour administrative d'appel de Versailles

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JP

Tuženik: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Prethodna pitanja

Treba li primjenjiva pravila prava Europske unije koja proizlaze iz odredbi članka 13. stavka 1. i članka 23. stavka 1. Direktive 2008/50/EZ [Europskog parlamenta i Vijeća] od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu1 tumačiti na način da pojedinci, u slučaju da država članica Europske unije počini dovoljno ozbiljnu povredu obveza koje proizlaze iz te direktive, od dotične države članice imaju pravo dobiti naknadu štete zbog narušenog zdravlja, koja je izravno i sigurno uzročno povezana s pogoršanjem kvalitete zraka?

Ako se na temelju prethodno navedenih odredbi doista može dodijeliti takvo pravo na naknadu štete zbog narušenog zdravlja, kojim uvjetima podliježe ostvarivanje tog prava, osobito u pogledu datuma na koji treba ocijeniti postojanje povrede koja se može pripisati dotičnoj državi članici?

____________

1     (SL 2008., L 152, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 169.)