Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2021. február 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SIA „PRODEX” kontra Valsts ieņēmumu dienests

(C-72/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts)

Az alapeljárás felei

Felperes az elsőfokú eljárásban és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: SIA „PRODEX”

Alperes az elsőfokú eljárásban és ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Valsts ieņēmumu dienests

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelettel1 módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet2 I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúrát, hogy a Kombinált Nómenklatúra 4418 20 vámtarifaalszáma magában foglalhat különálló áruként ajtókeretet és küszöböt?

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelet I. melléklete első része I. szakaszának A. részében foglalt, a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok 2. a) szabályának első mondatára tekintettel a Kombinált Nómenklatúra 4418 20 vámtarifaalszáma magában foglalhat-e befejezetlen ajtókeretet, ajtószárnyat és küszöböt is, feltéve hogy az a teljesen kész és befejezett ajtókeret és küszöb lényeges jellemzőivel rendelkezik?

Az alapügyben szóban forgó, fából készült paneleket és legömbölyített léceket, amelyek olyan profillal és dekoratív bevonattal rendelkeznek, amely objektíve bizonyítja, hogy azokat előreláthatóan ajtók, ajtókeretek és küszöbök gyártására használják, de amelyeket az ajtó összeszerelését megelőzően a hosszuk kiigazítása érdekében le kell vágni, és amelyekben ki kell képezni a rögzítés helyét, és amelyekben szükség esetén ki kell alakítani a sarokvas és a zár helyét, a Kombinált Nómenklatúra 4418 20 vámtarifaalszáma alá, vagy a konkrét panel, illetve legömbölyített léc jellemzőinek megfelelően a 4411 és a 4412 vámtarifaszám alá kell besorolni?

____________

1 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelet (HL 2011. L 282., 1. o.; helyesbítések: HL 2011. L 290., 6. o.; HL 2012. L 52., 32. o.; HL 2012. L 226., 8. o.).

2 HL 1987. L 256., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 2. kötet, 382. o.