Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 27 februarie 2013 –

Kimman/Comisia

(Cauza F-16/12)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

    

____________

____________

1    JO C 138, 12.5.12, p. 33.