Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 27. februarja 2013 – Kimman proti Komisiji

(Zadeva F-16/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 138, 12.5.2012, str. 33.