Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. marca 2013 – BR/Komisia

(vec F-13/12)1

(Verejná služba – Dočasný zamestnanec – Neobnovenie zmluvy)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: BR (Wezembeek-Oppem, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie o neobnovení žalobcovej zmluvy zmluvného zamestnancaVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    BR znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.