Language of document :

Acțiune introdusă la 4 februarie 2012 – ZZ/Curtea de Conturi a Uniunii Europene

(Cauza F-14/12)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: O. Mader, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în temeiul exercițiului de promovare 2011

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei pârâtei din 26 mai 2011 de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în temeiul exercițiului de promovare 2011

anularea deciziei pârâtei din 18 noiembrie 2011 prin care se confirmă numărul de posturi disponibile în anul 2011 pentru promovarea în gradul AD 13, având drept consecință respingerea reclamației formulate de reclamant împotriva deciziei din 26 mai 2011;

obligarea Curții de Conturi a Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.