Language of document :

Talan väckt den 10 februari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-16/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna P. Nellisen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att ensidigt ändra sökandens tjänstgöringsplacering.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut om sökandens tjänstgöringsplacering av den 1 februari 2012 i vilket sökanden omplacerades till kontor D5 från kontor A4,

förplikta kommissionen att utge ersättning med 3 000 euro till sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.