Language of document :

Presuda Službeničkog suda (prvo vijeće) od 5. studenoga 2013. – Schönberger protiv Revizorskog suda

(Predmet F-14/12)1

(Javna služba – Službenici – Promaknuće – Postupak promaknuća u 2011. – Referentni multiplikacijski faktori)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Peter Schönberger (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnik: O. Mader, odvjetnik)

Tuženik: Revizorski sud Europske unije (zastupnici: početno J.-M. Stenier i B. Schäfer, agenti, a kasnije B. Schäfer i I. Ni Rágain Düro)

Predmet

Zahtjev za ukidanje odluke tuženika o nepromaknuću tužitelja u razred AD 13 u postupku promaknuća u 2011.

Izreka presude

Tužba se odbija.

Nalaže se g. Schönbergeru snošenje vlastitih troškova i troškova Revizorskog suda Europske unije.

____________

1 SL C 138, 12.5.2012., str. 33.