Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 5 noiembrie 2013 – Schönberger/Curtea de Conturi

(Cauza F-14/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2011 – Coeficienții de multiplicare de referință)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: O. Mader, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi (reprezentanți: iniţial J.-M. Stenier şi B. Schäfer, agenţi, ulterior B. Schäfer şi I. Ni Rágain Düro)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei pârâtei de a nu-l promova pe reclamant în gradul AD 13 în temeiul exercițiului de promovare 2011

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Schönberger suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile efectuate de Curtea de Conturi a Uniunii Europene.

____________

1     JO C 138, 12.5.2012, p. 33