Language of document : ECLI:EU:F:2013:167

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

5. studenoga 2013.

Predmet F‑14/12

Peter Schönberger

protiv

Revizorskog suda Europske unije

„Javna služba – Dužnosnici – Promaknuće – Postupak promaknuća u 2011. – Referentni multiplikacijski faktori“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom P. Schönberger zahtijeva od Općeg suda poništenje odluke kojom ga je Revizorski sud Europske unije odbio promaknuti u okviru postupka promaknuća u 2011.

Odluka:      Tužba se odbija. P. Schönberger snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Revizorskog suda Europske unije.

Sažetak

Dužnosnici – Promaknuće – Broj radnih mjesta za svaki razred i svaku funkcijsku skupinu – Referentni multiplikacijski faktori za usklađivanje prosječnih karijernih razreda – Razredi AD 12, AD 13 i AST 10 za razdoblje od 1. svibnja 2004. do 30. travnja 2011. – Primjena na petogodišnjoj osnovi

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 6. t. 2.; Prilog I. t. (B) i Prilog XIII. čl. 9.)

Članak 9. Priloga XIII. treba tumačiti s obzirom na uređenje sustava promaknuća koje, uz namjeru da osigura istovrijednost prosječnih karijernih profila između novih i starih karijernih struktura, ima za cilj ostaviti svakoj instituciji, na periodičnoj osnovi, marginu slobodne procjene kod primjene multiplikacijskih faktora.

Nadalje, premda članak 9. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju odstupa od Priloga I. točke B Pravilniku o osoblju propisujući za razrede AD 13, AD 12 i AST 10 i razdoblje od 1. svibnja 2004. do 30. travnja 2011. faktore različite od onih propisanih u navedenom prilogu, on ne sadrži nijednu odredbu iz koje bi bilo moguće zaključiti da bi na jednak način trebalo odstupiti od pravila iz članka 6. stavka 2. Pravilnika o osoblju u skladu s kojim multiplikacijske faktore treba primijeniti na petogodišnjoj osnovi.

(t. 43. i 44.)