Language of document : ECLI:EU:F:2013:167

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


5 noiembrie 2013


Cauza F‑14/12


Peter Schönberger

împotriva

Curții de Conturi a Uniunii Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2011 – Coeficienții de multiplicare de referință”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Schönberger solicită Tribunalului anularea deciziei prin care Curtea de Conturi a Uniunii Europene a refuzat să îl promoveze în cadrul exercițiului de promovare 2011

Decizia:      Respinge acțiunea. Domnul Schönberger suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Curtea de Conturi a Uniunii Europene.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Promovare – Numărul de posturi pentru fiecare grad și fiecare grupă de funcții – Coeficienții de multiplicare de referință destinați echivalării carierelor medii – Gradele AD 12, AD 13 și AST 10 pentru perioada începând de la 1 mai 2004 până la 30 aprilie 2011 – Aplicare pe bază cincinală

(Statutul funcționarilor, art. 6 pct. 2, anexa I, pct. B, și anexa XIII, art. 9)

Articolul 9 din anexa XIII la statut trebuie interpretat în lumina structurii sistemului de promovare, care, deși urmărește obiectivul de a asigura echivalența profilurilor de carieră medii între noua și vechea structură a carierelor, înțelege să acorde, totodată, fiecărei instituții, pe o bază periodică, o marja de manevră în aplicarea coeficienților de multiplicare.

În plus, deși derogă de la anexa I, punctul B din statut prin aceea că prevede, în privința gradelor AD 13, AD 12 și AST 10 și pentru perioada începând de la 1 mai 2004 până la 30 aprilie 2011, coeficienți diferiți de cei care figurează în anexa amintită, articolul 9 din anexa XIII la statut nu conține nicio dispoziție care să permită să se rețină că ar trebui să se deroge și de la norma prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din statut, potrivit căreia coeficienții de multiplicare se aplică pe o bază cincinală.

(a se vedea punctele 43 și 44)