Language of document :

Presuda Suda (treće vijeće) od 10. srpnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Rechtbank Noord-Nederland - Nizozemska) – osoba HQ, osoba IP, zastupana po zakonskom zastupniku osobi HQ, osoba JO protiv Aegean Airlines SA

(predmet C-163/18)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku – Otkazivanje leta – Pomoć – Pravo na nadoknadu iznosa vrijednosti zrakoplovne karte od zračnog prijevoznika – Članak 8. stavak 2. – Paket aranžman – Direktiva 90/314/EEZ – Stečaj organizatora putovanja)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Noord-Nederland

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: osoba HQ, osoba IP, zastupana po zakonskom zastupniku osobi HQ, osoba JO

Tuženik: Aegean Airlines SA

Izreka

Članak 8. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 treba tumačiti na način da putnik – koji na temelju Direktive Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima ima pravo tražiti nadoknadu iznosa vrijednosti zrakoplovne karte od organizatora putovanja – posljedično više ne može, na temelju navedene uredbe, tražiti nadoknadu iznosa vrijednosti te karte od zračnog prijevoznika, čak i ako organizator putovanja nije u financijskoj mogućnosti nadoknaditi iznos vrijednosti karte i ako nije poduzeo nijednu mjeru kojom bi jamčio tu nadoknadu.

____________

1 SL C 182, 28. 5. 2018.