Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2019. július 10-i ítélete (a Rechtbank Noord-Nederland [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – HQ, IP, törvényes képviselője: HQ, JO kontra Aegean Airlines SA

(C-163/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Légi közlekedés – 261/2004/EK rendelet – A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályai – A légi járat törlése – Segítségnyújtás – A repülőjegy árának légi fuvarozó általi visszatérítése iránti jogosultság – A 8. cikk (2) bekezdése – Szervezett utazás – 90/314/EGK irányelv – Az utazásszervező fizetésképtelensége)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Noord-Nederland

Az alapeljárás felei

Felperesek: HQ, IP, törvényes képviselője: HQ, JO

Alperes: Aegean Airlines SA

Rendelkező rész

A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy annak az utasnak, akinek a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv alapján joga van az utazásszervezőjétől követelni a repülőjegye árának visszatérítését, ennek következtében még abban az esetben sincs lehetősége az említett rendelet alapján kérni a repülőjegy árának a légi fuvarozó által történő megtérítését, ha az utazásszervező a repülőjegy árát fizetésképtelensége miatt nem tudja visszatéríteni, és a repülőjegyár visszatérítésének biztosítékáról sem gondoskodott.

____________

1 HL C 182., 2018.5.28