Language of document : ECLI:EU:T:2021:840


 


 Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 1. prosince 2021 –
KY v. Soudní dvůr Evropské unie

(věc T-433/20)

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Evropské unii – Převod do unijního systému – Započtení příspěvkových let – Vrácení částky nároků na důchod nezohledněné při výpočtu příspěvkových let na důchod Evropské unie – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Pravidlo ‚životního minima‘ – Bezdůvodné obohacení“

1.      Úředníci – Důchody – Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Unii – Převod do unijního systému – Započtení příspěvkových let – Odmítnutí vrátit dotyčnému částku nároků na důchod nezohledněnou při výpočtu příspěvkových let na důchod Evropské unie – Možnost dotyčného podat žalobu založenou na bezdůvodném obohacení Unie

(Články 268 a 340 SFEU; Listina základních práv Evropské unie, článek 47; služební řád úředníků, příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

(viz body 35, 36)

2.      Úředníci – Důchody – Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru v Unii – Převod do unijního systému – Započtení příspěvkových let – Odmítnutí vrátit dotyčnému částku nároků na důchod nezohledněnou při výpočtu příspěvkových let na důchod Evropské unie – Existence bezdůvodného obohacení Unie – Podmínky

(Služební řád úředníků, příloha VIII, článek 2 a čl. 11 odst. 2)

(viz body 38-48)

Předmět

Návrh podaný na základě článku 270 SFEU a znějící na zrušení implicitního rozhodnutí, které bylo potvrzeno výslovným rozhodnutím ze dne 10. října 2019 a kterým byla zamítnuta žádost o vrácení nezapočtené části nároků na důchod nabytých žalobcem před jeho nástupem do služby a převedených do důchodového systému orgánů Evropské unie.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

KY se ukládá náhrada nákladů řízení.