Language of document : ECLI:EU:T:2021:840


 


 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα)
της 1ης Δεκεμβρίου 2021 –
KY κατά Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση T433/20)

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Συντάξεις – Συνταξιοδοτικά δικαιώματα κτηθέντα πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Μεταφορά στο σύστημα της Ένωσης – Προσαύξηση συντάξιμων ετών – Επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη στο σύστημα υπολογισμού συντάξιμων ετών της Ένωσης – Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Κανόνας περί “ελαχίστου ορίου διαβιώσεως” – Αδικαιολόγητος πλουτισμός»

1.      Υπάλληλοι – Συντάξεις – Συνταξιοδοτικά δικαιώματα κτηθέντα πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση – Μεταφορά στο σύστημα της Ένωσης – Προσαύξηση συντάξιμων ετών – Απόρριψη του αιτήματος επιστροφής στον ενδιαφερόμενο του ποσού που αντιστοιχεί στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη στο σύστημα υπολογισμού συντάξιμων ετών της Ένωσης – Δυνατότητα του ενδιαφερομένου να ασκήσει ένδικο βοήθημα λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού της Ένωσης

(Άρθρα 268 και 340 ΣΛΕΕ· Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 47· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VIII, άρθρο 11 § 2)

(βλ. σκέψεις 35, 36)

2.      Υπάλληλοι – Συντάξεις – Συνταξιοδοτικά δικαιώματα κτηθέντα πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση – Μεταφορά στο σύστημα της Ένωσης – Προσαύξηση συντάξιμων ετών – Απόρριψη του αιτήματος επιστροφής στον ενδιαφερόμενο του ποσού που αντιστοιχεί στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη στο σύστημα υπολογισμού συντάξιμων ετών της Ένωσης – Ύπαρξη αδικαιολόγητου πλουτισμού της Ένωσης – Προϋποθέσεις

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VIII, άρθρα 2 και 11 § 2)

(βλ. σκέψεις 38-48)

Αντικείμενο

Προσφυγή δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως η οποία επιβεβαιώθηκε με τη ρητή απόφαση της 10ης Οκτωβρίου 2019, περί απορρίψεως της αιτήσεως επιστροφής του μη αναγνωρισθέντος μέρους των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τα οποία είχε αποκτήσει η προσφεύγουσα πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση και τα οποία μεταφέρθηκαν στο καθεστώς συντάξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την KY στα δικαστικά έξοδα.