Language of document : ECLI:EU:T:2021:840


 


 Üldkohtu (esimene koda) 1. detsembri 2021. aasta otsus –
KY vs. Euroopa Liidu Kohus

(kohtuasi T-433/20)

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Enne Euroopa Liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu skeemi – Pensioniõiguslik staažilisa – Liidu pensioniõigusliku staaži arvutamisel arvesse võtmata jäetud pensioniõiguste summa tagastamine – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Elatusmiinimumi reegel – Alusetu rikastumine

1.      Ametnikud – Pensionid – Enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu skeemi – Staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest – Keeldumine hüvitada asjaomasele isikule nende pensioniõiguste summa, mida liidu pensioniõigusliku staaži arvutamise skeemis arvesse ei võetud – Asjaomase isiku võimalus esitada hagi liidu alusetu rikastumise alusel

(ELTL artiklid 268 ja 340; Euroopa Liidu põhiõiguste harta, artikkel 47; personalieeskirjad, VIII lisa artikli 11 lõige 2)

(vt punktid 35 ja 36)

2.      Ametnikud – Pensionid – Enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Ülekandmine liidu skeemi – Staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest – Keeldumine hüvitada asjaomasele isikule nende pensioniõiguste summa, mida liidu pensioniõigusliku staaži arvutamise skeemis arvesse ei võetud – Liidu alusetu rikastumine – Tingimused

(Personalieeskirjad, VIII lisa artikkel 2 ja artikli 11 lõige 2)

(vt punktid 38–48)

Ese

ELTL artikli 270 alusel esitatud nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus, mida kinnitati 10. oktoobri 2019. aasta sõnaselge otsusega, jätta rahuldamata taotlus tagastada hageja enne teenistusse asumist omandatud ja Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi üle kantud pensioniõigused, mida ei ole staaži määramisel arvesse võetud.

Resolutsioon

1.

Jätta hagi rahuldamata.

2.

Mõista kohtukulud välja KY-lt.