Language of document : ECLI:EU:T:2021:840


 


 Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 1 december 2021 –
KY/Hof van Justitie van de Europese Unie

(Zaak T433/20)

„Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Pensioenrechten verworven vóór de indiensttreding bij de Europese Unie – Overdracht aan de regeling van de Unie – Extra pensioenjaren – Terugbetaling van het bedrag aan pensioenrechten dat niet in aanmerking is genomen bij de berekening van de pensioenjaren van de Unie – Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut – Regel van ‘minimum voor levensonderhoud’ – Ongerechtvaardigde verrijking”

1.      Ambtenaren – Pensioenen – Pensioenrechten verworven vóór de indiensttreding bij de Unie – Overdracht aan de regeling van de Unie – Extra pensioenjaren – Weigering om de betrokkene het bedrag aan pensioenrechten terug te betalen dat niet in aanmerking is genomen bij de berekening van de pensioenjaren van de Unie – Mogelijkheid voor de betrokkene om beroep in te stellen op grond van ongerechtvaardigde verrijking van de Unie

(Art. 268 en 340 VWEU; Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, art. 47; Ambtenarenstatuut, bijlage VIII, art. 11, lid 2)

(zie punten 35, 36)

2.      Ambtenaren – Pensioenen – Pensioenrechten verworven vóór de indiensttreding bij de Unie – Overdracht aan de regeling van de Unie – Extra pensioenjaren – Weigering om de betrokkene het bedrag aan pensioenrechten terug te betalen dat niet in aanmerking is genomen bij de berekening van de pensioenjaren van de Unie – Ongerechtvaardigde verrijking van de Unie – Voorwaarden

(Ambtenarenstatuut, bijlage VIII, art. 2 en 11, lid 2)

(zie punten 3848)

Voorwerp

Verzoek krachtens artikel 270 VWEU tot nietigverklaring van het stilzwijgend besluit, zoals bevestigd bij het uitdrukkelijk besluit van 10 oktober 2019, tot afwijzing van het verzoek om terugbetaling van het niet in aanmerking genomen deel van de pensioenrechten die verzoekster vóór haar indiensttreding heeft verworven en aan de pensioenregeling van de instellingen van de Europese Unie zijn overgedragen

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

KY wordt verwezen in de kosten.