Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2021 – KY/Sodišče Evropske unije

(Zadeva T-433/20)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Pokojninske pravice, pridobljene pred zaposlitvijo pri Evropski uniji – Prenos v sistem Unije – Priznanje pokojninske dobe – Vračilo zneska pokojninskih pravic, ki ni bil upoštevan v sistemu Unije za izračun pokojninske dobe – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Pravilo življenjskega minimuma – Neupravičena obogatitev)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: KY (zastopnik: J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in A. Ysebaert, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 270 PDEU za razglasitev ničnosti odločbe na podlagi molka, potrjene z odločbo z dne 10. oktobra 2019, o zavrnitvi zahtevka za vračilo zneska neupoštevanega dela pokojninskih pravic, ki jih je tožeča stranka pridobila pred zaposlitvijo in ki so bile prenesene v pokojninski sistem institucij Evropske unije.

Izrek

Tožba se zavrne.

KY se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 279, 24.8.2020.