Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016 – DEI v. Komise

(Věc T-421/09 RENV)1

„Hospodářská soutěž – Zneužití dominantního postavení – Řecký trh s dodávkami hnědého uhlí a řecký velkoobchodní trh s elektrickou energií – Rozhodnutí, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení čl. 86 odst. 1 ES, ve spojení s článkem 82 ES – Článek 86 odst. 3 ES – Povinnost uvést odůvodnění – Proporcionalita – Smluvní svoboda“

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atény, Řecko) (zástupce: P. Anestis, avdvokát)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Řecká republika (zástupci: P. Mylonopoulos a K. Boskovits, zmocněnci)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T. Christoforou, zmocněnec, ve spolupráci s A. Oikonomou, advokátem)

Předmět věci

Návrh podaný na základě článku 263 SFEU znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 6244 final ze dne 4. srpna 2009, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení právních předpisů uvedeného v rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 o udělení nebo zachování práv na těžbu hnědého uhlí Řeckou republikou ve prospěch DEI

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Řecká republika ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 11, 16.1.2010.