Language of document :

Üldkohtu 15. detsembri 2016. aasta otsus – DEI versus komisjon

(kohtuasi T-421/09)1

(Konkurents – Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine – Kreeka pruunsöe tarnimise turg ja elektrienergia hulgimüügi turg – Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed leevendamaks konkurentsivastast mõju, mis tuleneb EÜ artikli 86 lõike 1 koosmõjus EÜ artikliga 82 rikkumisest – EÜ artikli 86 lõige 3 – Põhjendamiskohustus – Proportsionaalsus – Lepinguvabadus)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat P. Anestis)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: P. Mylonopoulos et K. Boskovits)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou, keda abistab advokaat A. Oikonomou)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud hagi, milles palutakse tühistada komisjoni 4. augusti 2009. aasta otsus C(2009) 6244 final, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada nende rikkumiste konkurentsivastast mõju, mille komisjon tuvastas 5. märtsi 2008. aasta otsusega Kreeka Vabariigi poolt ettevõtjale DEI pruunsöe kaevandamiseks antud või säilitatud õiguste kohta.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kreeka Vabariik kannab ise oma kohtukulud.

____________

1     ELT C 11, 16.1.2010.