Language of document : ECLI:EU:T:2016:748


 


 Presuda Općeg suda (prvo vijeće) od 15. prosinca 2016. – DEI protiv Komisije

(predmet T421/09 RENV)

„Tržišno natjecanje – Zloporaba vladajućeg položaja – Grčko tržište opskrbe lignitom i tržište trgovine na veliko električnom energijom – Odluka kojom se određuju posebne mjere radi popravljanja protutržišnih učinaka povrede članka 86. stavka 1. UEZ‑a u vezi s člankom 82. UEZ‑a – Članak 86. stavak 3. UEZ‑a – Obveza obrazlaganja – Proporcionalnost – Sloboda ugovaranja”

1.      Akti institucija – Obrazloženje – Obveza – Doseg – Odluka o primjeni pravila tržišnog natjecanja

(čl. 253. UEZa)

(t. 109., 110.)

2.      Tužba za poništenje – Razlozi – Nepostojanje obrazloženja ili njegova nedostatnost – Tužbeni razlog različit od onog koji se odnosi na materijalnu zakonitost

(čl. 230. i 253. UEZa)

(t. 111.)

3.      Pravo Europske unije – Načela – Temeljna prava – Sloboda ugovaranja – Ograničenja – Dopuštenost – Pretpostavke – Ograničenja na temelju pravila tržišnog natjecanja

(čl. 6. st. 3. UEUa; Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 16.; čl. 86. st. 3. UEZa)

(t. 130.144.)

4.      Tržišno natjecanje – Javni poduzetnici i poduzetnici koji imaju posebna ili isključiva prava koja su dodijelile države članice – Komisijine ovlasti zbog njezine dužnosti nadzora – Odluka kojom se određuju posebne mjere radi popravljanja protutržišnih učinaka povrede pravila tržišnog natjecanja – Povreda načela proporcionalnosti – Nepostojanje

(čl. 86. st. 3. UEZa)

(t. 147.162.)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU‑a kojim se traži poništenje odluke C(2009) 6244 final Komisije od 4. kolovoza 2009. kojom se određuju posebne mjere radi popravljanja protutržišnih učinaka povrede utvrđenih u odluci Komisije od 5. ožujka 2008. o dodjeljivanju ili zadržavanju prava društva DEI na iskorištavanje lignita od strane Helenske Republike.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) nalaže se snošenje vlastitih troškova i troškova Europske komisije.

3.

Helenska Republika snosit će vlastite troškove.