Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supreme Court (Irska) 14. januarja 2021 – SRS, AA/Minister for Justice and Equality

(Zadeva C-22/21)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Supreme Court

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: SRS, AA

Tožena stranka: Minister for Justice and Equality

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je mogoče izraz član gospodinjstva državljana Unije, kot je uporabljen v členu 3 Direktive 2004/38/ES1 , opredeliti tako, da se uporablja vsesplošno v celotni Uniji, in če je tako, kakšna je ta opredelitev?

2.    Če tega pojma ni mogoče opredeliti: na podlagi katerih meril morajo sodniki oceniti dokaze, da bodo lahko nacionalna sodišča o tem, kdo je ali ni član gospodinjstva državljana Unije za namene svobode gibanja, razsodila v skladu z ustaljenim seznamom dejavnikov?

____________

1 Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 5, str. 46).