Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgerichts Lennestadt (Nemčija) 19. januarja 2021 - Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG/NW

(Zadeva C-30/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Lennestadt

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Tožena stranka: NW

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(1) Uredbe (EU) št. 1215/20121 razlagati tako, da na področje uporabe te uredbe spada sodni postopek, ki se začne proti fizični osebi s stalnim prebivališčem v drugi državi članici na predlog državne družbe z namenom, da pobere pristojbino z naravo kazni zaradi neupravičene uporabe ceste, za katero velja obveznost plačila cestnine?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).