Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 23 iulie 2015 - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni

(Cauza C-398/15)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

Pârât: Salvatore Manni

Întrebările preliminare

____________

1     Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, p. 31, Ediție specială, 13/vol. 17, p. 10).     Prima directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 65, p. 8, Ediție spe

cială, 17/vol. 1, p. 3).