Language of document : ECLI:EU:C:2017:197

Υπόθεση C398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

κατά

Salvatore Manni

(αίτηση του Corte suprema di cassazione
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Προδικαστική παραπομπή – Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών – Οδηγία 95/46/ΕΚ – Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ – Δεδομένα δημοσιοποιούμενα μέσω του μητρώου εταιριών – Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ – Άρθρο 3 – Λύση της εμπλεκόμενης εταιρίας – Περιορισμός της προσβάσεως των τρίτων στα δεδομένα αυτά»

Περίληψη – Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 9ης Μαρτίου 2017

Προσέγγιση των νομοθεσιών – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγία 95/46 – Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούμενα μέσω του μητρώου εταιριών κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 68/151 – Λύση της εμπλεκόμενης εταιρίας – Δυνατότητα των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων να ζητήσουν από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αρχή, βάσει κατά περίπτωση εκτιμήσεως και σε όλως εξαιρετική περίπτωση, τον περιορισμό της προσβάσεως στα δεδομένα που τα αφορούν, τα οποία περιλαμβάνονται στο εν λόγω μητρώο, έναντι των τρίτων που δικαιολογούν ειδικό συμφέρον να τα πληροφορηθούν – Προϋποθέσεις – Επιτακτικοί και θεμιτοί λόγοι συνδεόμενοι με την ιδιαίτερη κατάσταση των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων – Πάροδος αρκούντως μακρού χρονικού διαστήματος από τη λύση της εμπλεκόμενης εταιρίας – Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει αν θα θεσπίσει ή όχι έναν τέτοιο περιορισμό προσβάσεως στην εθνική έννομη τάξη του

(Οδηγία 95/46 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 6 § 1, στοιχείο εʹ, 12, στοιχείο βʹ, και 14, εδ. 1, στοιχείο αʹ· οδηγία 68/151 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/58, άρθρα 2 § 1, στοιχεία δʹ και ιʹ, και 3)

Το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, το άρθρο 12, στοιχείο βʹ, και το άρθρο 14, πρώτο εδάφιο, στοιχείο αʹ, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1968, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, έχουν την έννοια ότι, στο παρόν στάδιο εξελίξεως του δικαίου της Ένωσης, εναπόκειται στα κράτη μέλη να προσδιορίσουν αν τα φυσικά πρόσωπα περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία δʹ και ιʹ, της τελευταίας αυτής οδηγίας μπορούν να ζητούν από την αρχή που είναι επιφορτισμένη, αντιστοίχως, με την τήρηση του κεντρικού μητρώου, του εμπορικού μητρώου ή του μητρώου εταιριών να εξακριβώσει, βάσει εκτιμήσεως κατά περίπτωση, αν όλως εξαιρετικώς δικαιολογείται, για επιτακτικούς και θεμιτούς λόγους συνδεόμενους με την ιδιαίτερη κατάστασή τους να περιορίζουν, όταν έχει παρέλθει ένα αρκούντως μακρύ χρονικό διάστημα από τη λύση μιας εταιρίας, την πρόσβαση στα καταχωρισμένα στο εν λόγω μητρώο δεδομένα εκ μέρους τρίτων που δικαιολογούν ειδικό συμφέρον να λάβουν γνώση των δεδομένων αυτών.

(βλ. σκέψη 64 και διατακτ.)