Language of document : ECLI:EU:C:2006:177

Spojené věci C-131/04 a C-257/04

C. D. Robinson-Steele a další

v.

R. D. Retail Services Ltd a další

[žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Employment Tribunal, Leeds a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Směrnice 93/104/ES – Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok – Zahrnutí proplacení dovolené za kalendářní rok do hodinové nebo denní mzdy (‚rolled-up holiday pay‘)“

Shrnutí rozsudku

1.        Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Směrnice 93/104 o některých aspektech úpravy pracovní doby – Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok

(Směrnice Rady 93/104, čl. 7 odst. 1)

2.        Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Směrnice 93/104 o některých aspektech úpravy pracovní doby – Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok

(Směrnice Rady 93/104, článek 7)

3.        Sociální politika – Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků – Směrnice 93/104 o některých aspektech úpravy pracovní doby – Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok

(Směrnice Rady 93/104, článek 7)

1.        Článek 7 odst. 1 směrnice 93/104 o některých aspektech úpravy pracovní doby brání tomu, aby část mzdy vyplácené pracovníkovi za provedenou práci byla určena jakožto proplacení dovolené za kalendářní rok, aniž by pracovník obdržel za tuto dovolenou platbu vyplacenou nad to, co je vyplaceno za provedenou práci. Od tohoto práva se není možné odchýlit na základě smluvního ujednání.

(viz bod 52, výrok 1)

2.        Článek 7 směrnice 93/104 o některých aspektech úpravy pracovní doby brání tomu, aby proplacení minimální dovolené za kalendářní rok ve smyslu tohoto ustanovení bylo předmětem částečných plateb rozložených v průběhu odpovídajícího pracovního roku a vyplácených spolu s odměnou za provedenou práci, a nikoliv platby za určené období, během něhož pracovník skutečně čerpá dovolenou.

(viz bod 63, výrok 2)

3.        Článek 7 směrnice 93/104 o některých aspektech úpravy pracovní doby v zásadě nebrání tomu, aby částky, které byly transparentně a srozumitelně vyplaceny z titulu minimální dovolené za kalendářní rok ve smyslu tohoto ustanovení formou částečných plateb rozložených v průběhu odpovídajícího pracovního roku a které byly vyplaceny spolu s odměnou za provedenou práci, byly započteny pro účely proplacení stanovené dovolené, kterou pracovník skutečně čerpá.

Členské státy jsou nicméně povinny přijmout vhodná opatření k zajištění, aby zvyklosti neslučitelné s článkem 7 směrnice, nebyly zachovány.

(viz body 67, 69, výrok 3)