Language of document :

2020 m. gruodžio 9 d. Tribunal judiciaire d’Auch (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EP / Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Byla C-673/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal judiciaire d’Auch

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: EP

Atsakovai: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Kita šalis: Maire de Thoux

Prejudiciniai klausimai

1. Ar Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį ir Susitarimą dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos reikia aiškinti taip, kad pagal juos Europos Sąjungos pilietybė panaikinama Jungtinės Karalystės piliečiams, kurie pasinaudojo savo teise laisvai judėti ir įsikurti kitos valstybės narės teritorijoje nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, visų pirma tiems, kurie kitos valstybės narės teritorijoje gyvena ilgiau kaip penkiolika metų ir kuriems taikomas Jungtinės Karalystės įstatymas, vadinamasis „15 year rule“, dėl kurio jie praranda bet kokią teisę balsuoti?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Susitarimo dėl išstojimo 2, 3, 10, 12 ir 127 straipsnius ir jo preambulės šeštą pastraipą kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18, 20 ir 21 straipsniais reikia aiškinti taip, kad pagal juos leidžiama tokiems Jungtinės Karalystės piliečiams be išimčių išsaugoti dėl Europos Sąjungos pilietybės turimas teises, kuriomis jie naudojosi iki jų pilietybės valstybei išstojant iš Europos Sąjungos?

3.    Jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Susitarimas dėl išstojimo iš dalies negalioja tiek, kiek juo pažeidžiami principai, kuriais grindžiama Europos Sąjungos tapatybė, ir visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18, 20 ir 21 straipsniai, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 ir [40] straipsniai, ir ar juo nepažeidžiamas proporcingumo principas, nes jame nėra nuostatos, sudarančios [minėtiems asmenims] galimybę išsaugoti šias teises be išimčių?

4.    Bet kuriuo atveju, ar Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnio 1 dalies b punktas iš dalies negalioja tiek, kiek juo pažeidžiami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18, 20 ir 21 straipsniai, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 ir 40 straipsniai, nes pagal jį Sąjungos piliečiai, kurie pasinaudojo teise laisvai judėti ir laisvai įsikūrė Jungtinėje Karalystėje, netenka teisės balsuoti ir kandidatuoti savivaldybių rinkimuose šioje šalyje, ir, jeigu Bendrasis Teismas ir Teisingumo Teismas jį aiškina taip pat kaip Prancūzijos Conseil d’Etat, ar taip nėra pažeidžiamos ir Jungtinės Karalystės piliečių, pasinaudojusių savo laisve judėti ir įsikurti kitos valstybės narės teritorijoje daugiau kaip prieš 15 metų, kuriems taikomas Jungtinės Karalystės įstatymas, vadinamasis „15 year rule“, dėl kurio jie praranda bet kokią teisę balsuoti, teisės?

____________