Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal judiciaire d’Auch (Francija) 9. decembra 2020 – EP/Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Zadeva C-673/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal judiciaire d’Auch

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EP

Toženi stranki: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Druga stranka: Maire de Thoux

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali je treba člen 50 Pogodbe o Evropski uniji in sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije razlagati tako, da ukinjata evropsko državljanstvo za državljane Združenega kraljestva, ki so pred koncem prehodnega obdobja izvrševali pravico do prostega gibanja in proste naselitve na ozemlju druge države članice, zlasti za tiste, ki na ozemlju druge države članice prebivajo že več kot 15 let in za katere velja zakon Združenega kraljestva, imenovan „15 year rule“, s čimer jim je tako odvzeta vsaka volilna pravica?

2.    Če je odgovor pritrdilen, ali je treba člene 2, 3, 10, 12 in 127 sporazuma o izstopu in odstavek 6 njegove preambule v povezavi s členi 18, 20 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da je tem državljanom Združenega kraljestva brez izjeme dovoljeno ohraniti pravice iz evropskega državljanstva, ki so jih imeli pred izstopom njihove države iz Evropske unije?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen, ali ni sporazum o izstopu neveljaven v delu, v katerem krši načela, ki oblikujejo identiteto Evropske unije, in zlasti člene 18, 20 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter tudi člena 39 in [40] Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, in ali ne krši načela sorazmernosti s tem, da ne vsebuje določbe, s katero bi jim bilo brez izjeme dovoljeno ohraniti te pravice?

4.    Ali ni vsekakor člen 127(1)(b) sporazuma o izstopu neveljaven v delu, v katerem krši člene 18, 20 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 39 in 40 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah s tem, da državljanom Unije, ki so izvrševali svojo pravico do prostega gibanja in proste naselitve v Združenem kraljestvu, odvzema pravico voliti in biti voljen na občinskih volitvah v tej državi, in – če Splošno sodišče in Sodišče te določbe razlagata enako kot francoski Conseil d’État (državni svet) – ali se ta kršitev ne nanaša na državljane Združenega kraljestva, ki so svojo pravico do prostega gibanja in proste naselitve na ozemlju druge države članice izvrševali več kot 15 let in zanje velja zakon Združenega kraljestva, imenovan „15 years rule“, s čimer jim je tako odvzeta vsaka volilna pravica?

____________