Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 9. lipnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal judiciaire d’Auch – Francuska) – EP/Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(predmet C-673/20)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Građanstvo Unije – Državljanin Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske koji boravi u državi članici – Članak 9. UEU-a – Članci 20. i 22. UFEU-a – Aktivno i pasivno biračko pravo na lokalnim izborima u državi članici boravišta – Članak 50. UEU-a – Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju – Posljedice povlačenja države članice iz Unije – Brisanje s popisa birača u državi članici boravišta – Članci 39. i 40. Povelje Europske unije o temeljnim pravima – Valjanost Odluke (EU) 2020/135”

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal judiciaire d’Auch

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EP

Tuženik: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

uz sudjelovanje: Maire de Thoux

Izreka

Članke 9. i 50. UEU-a te članke 20. do 22. UFEU-a, u vezi sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, koji je donesen 17. listopada 2019., a stupio na snagu 1. veljače 2020., treba tumačiti na način da od povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije 1. veljače 2020. državljani te države koji su ostvarivali svoje pravo boravišta u državi članici prije kraja prijelaznog razdoblja više nemaju status građana Unije ni, konkretnije, na temelju članka 20. stavka 2. točke (b) i članka 22. UFEU-a, aktivno i pasivno biračko pravo na lokalnim izborima u državi članici svojeg boravišta, uključujući kada im je pravom države koje su državljani također uskraćeno biračko pravo na izborima koje organizira ta država.

Ispitivanje trećeg i četvrtog prethodnog pitanja nije otkrilo nijedan element koji bi mogao utjecati na valjanost Odluke Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju.

____________

1 SL C 98, 22. 3. 2021.