Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2022. június 9-i ítélete (a Tribunal judiciaire d’Auch [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – EP kontra Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(C-673/20. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Uniós polgárság – Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának olyan állampolgára, aki valamely tagállamban rendelkezik lakóhellyel – EUSZ 9. cikk – EUMSZ 20. és EUMSZ 22. cikk – Választójog és választhatóság a lakóhely szerinti tagállam helyhatósági választásain – EUSZ 50. cikk – A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás – Egy tagállam Unióból való kilépésének következményei – A lakóhely szerinti tagállam választói névjegyzékéből való törlés – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 39. és 40. cikke – Az (EU) 2020/135 határozat érvényessége)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal judiciaire d’Auch

Az alapeljárás felei

Felperes: EP

Alperesek: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Az eljárásban részt vesz: Maire de Thoux

Rendelkező rész

Az EUSZ 9. és EUSZ 50. cikket, valamint az EUMSZ 20–22. cikket a 2019. október 17-én elfogadott és 2020. február 1-jén hatályba lépett, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodással összefüggésben úgy kell értelmezni, hogy a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból való 2020. február 1-jei kilépése óta ezen állam azon állampolgárait, akik az átmeneti időszak vége előtt tartózkodási jogukat gyakorolták valamely tagállamban, már nem illeti meg az uniós polgári jogállás, és különösen nem illeti meg őket az EUMSZ 20. cikk (2) bekezdésének b) pontja és az EUMSZ 22. cikk alapján a választójog és választhatóság a lakóhelyük szerinti tagállam helyhatósági választásain, ideértve azt is, ha azon állam joga alapján, amelynek állampolgárai, megvonták tőlük a választójogot az ezen utóbbi állam által szervezett választásokon is.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett harmadik és a negyedik kérdés vizsgálata nem tárt fel olyan tényezőt, amely a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2020. január 30-i (EU) 2020/135 tanácsi határozat érvényességét érintené.

____________

1 HL C 98., 2021.3.22.