Language of document :

Sag anlagt den 23. juli 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-77/12)

Processprog: bulgarsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat R. Nedin)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til bedømmelsesprøverne i forbindelse med udvælgelsesprøven EPSO/AD/208/11.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på klagen af 18. januar 2012 og af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøven trufne afgørelse af 10. maj 2012, for så vidt som disse afgørelser strider mod principperne om ligebehandling og om ligestilling, samt ophævelse af de retlige konsekvenser af de anfægtede afgørelser.