Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 23. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-77/12)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – R. Nedin, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu prasītāju nepielaist pārbaudījumiem konkursā EPSO/AD/208/11

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešu lēmumu noraidīt 2012. gada 18. janvāra sūdzību un konkursa atlases komisijas 2012. gada 10. maija lēmumu, jo tie nav saderīgi ar vienlīdzīgas iespējas principu, kā arī likvidēt no strīdīgajiem lēmumiem izrietošās juridiskās sekas.