Language of document :

Beroep ingesteld op 23 juli 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-77/12)

Procestaal: Bulgaars

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: R. Nedin, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij niet toe te laten tot de beoordelingstoetsen in het kader van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/208/11

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van de klacht van 18 januari 2012 en van het besluit van de jury van het vergelijkend onderzoek van 10 mei 2012, voor zover deze in strijd zijn met de beginselen van gelijke behandeling en van gelijke kansen, alsmede opheffing van de rechtsgevolgen van de bestreden besluiten.