Language of document :

Žaloba podaná dne 20. července 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-76/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná : Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o přeměně bodů za zásluhy získaných u jiného orgánu a administrativní informace o zveřejnění seznamu povýšených úředníků v rámci povyšovacího období 2011.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropské komise ze dne 13. října 2011 o transformaci bodů za zásluhy získaných žalobkyní u jiného orgánu, společně s administrativní informací č.°48/2011 ze dne 27. října 2011 o zveřejnění seznamu úředníků povýšených v rámci hodnotícího a povyšovacího období 2011, na němž není obsaženo jméno žalobkyně;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o zamítnutí stížnosti žalobkyně;

uložit Evropské komisi přiznání náhrady škody a úroků ohodnocených předběžně ex aequo et bono na 20 000 eur za náhradu utrpěné majetkové újmy;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.