Language of document :

Žaloba podaná 20. júla 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-76/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým dochádza k zmene bodov za zásluhy získaných v inej inštitúcii, a administratívnej informácie týkajúcej sa zverejnenia zoznamu povýšených úradníkov v rámci povyšovania za rok 2011

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskej komisie z 13. októbra 2011, ktorým dochádza k zmene bodov za zásluhy získaných žalobcom v inej inštitúcii, spoločne s administratívnou informáciou č. 48/2011 z 27. októbra 2011 týkajúcou sa zverejnenia zoznamu povýšených úradníkov v rámci hodnotenia a povýšenia za rok za rok 2011, na ktorom nie je uvedené meno žalobcu,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu škody odhadnutej ex aequo et bono na 20 000 eur z titulu náhrady vecnej škody utrpenej žalobcom,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.