Language of document :

Personaldomstolens dom av den 17 oktober 2013 – Vasilev mot kommissionen

(Mål F-77/12)(1 )

( Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/208/11 – Inte möjligt att vid det inledande provet använda det tangentbord som kandidaten var van vid – Sökanden fick inte tillträde till bedömningsproven – Likabehandling)

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Vasil Vasilev (Sandanski, Bulgarien) (ombud: advokaten R. Nedin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och N. Nikolova)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte ge sökanden tillträde till bedömningsproven i uttagningsprov EPSO/AD/208/11

Domslut

Talan ogillas.

Vasil Vasilev ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som åsamkats Europeiska kommissionen.

____________

____________

(1 ) EUT C 319 av den 20.10.2012, s. 18.