Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. února 2014 – Bodson a další v. EIB

(Věc F-73/12)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Smluvní povaha pracovního vztahu – Reforma systému odměňování a platového postupu EIB“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jean-Pierre Bodson a další (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: L. Levi, advokátka)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams a G. Nuvoli, zmocněnci, P. E. Partsch, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí obsažených ve výplatních páskách o uplatnění všeobecného rozhodnutí Evropské investiční banky, kterým se pro všechny zaměstnance stanoví platový postup maximálně na 2,8 %, a rozhodnutí definující tabulku zásluh se ztrátou 1 % odměny, a dále související návrh na uložení povinnosti orgánu zaplatit rozdíl v odměně včetně úroku z prodlení a náhrady škody. Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Jean-Pierre Bodson a sedm dalších žalobců, jejichž jména jsou uvedená v příloze, ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou investiční bankou.