Language of document : ECLI:EU:F:2015:37

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

29. travnja 2015.

Predmet F‑78/12

Viara Todorova Androva

protiv

Vijeća Europske unije

„Javna služba – Promaknuće – Promaknuća za 2011. – Neuvrštavanje na popis dužnosnika koji ispunjavaju uvjete za promaknuće – Članak 45. Pravilnika o osoblju – Dvije godine radnog staža u razredu – Neuzimanje u obzir radnog staža provedenog u svojstvu člana privremenog osoblja – Različito postupanje zbog pravne naravi ugovora dotičnih zaposlenika –Direktiva 1999/70/EZ – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Članak 4. – Mogućnost pozivanja – Isključenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju članka 106.a tog ugovora, kojom V. Todorova Androva u osnovi zahtijeva, prvo, poništenje odluke Vijeća Europske unije da je ne uvrsti na popis dužnosnika koji ispunjavaju uvjete za promaknuće za 2011. godinu i, drugo, naknadu imovinske i neimovinske štete koju je pretrpjela zbog nezakonitosti te odluke.

Odluka:      Tužba se odbija. V. Todorova Androva snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova Vijeća Europske unije. Europska komisija i Europski revizorski sud snose vlastite troškove.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Promaknuće – Zahtjev minimalnog radnog staža u razredu – Izračun – Uzimanje u obzir radnog staža provedenog u svojstvu člana privremenog osoblja – Isključenost

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 45.)

2.      Dužnosnici – Promaknuće – Zahtjev minimalnog radnog staža u razredu – Izračun – Isključenje staža provedenog u svojstvu člana privremenog osoblja – Povreda Direktive 1999/70 o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Nepostojanje

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 45.; Direktiva Vijeća 1999/70, Prilog, članak 4. st. 1.)

1.      Kod promaknuća može se uzeti u obzir samo radni staž u razredu stečen u svojstvu dužnosnika, to tim više što Uvjeti zaposlenja ne predviđaju da se članak 45. Pravilnika u svakom slučaju primjenjuje, na ovaj ili onaj način, na status privremenog osoblja. Naime, sudeći po zakonodavcu, ne postoji pravni kontinuitet u karijeri člana privremenog osoblja koji je postao dužnosnik.

(t. 51. i 54.)

Izvori:

Službenički sud: presude Bellantone/Revizorski sud, F‑85/06, EU:F:2007:171, t. 51. i Toronjo Benitez/Komisija, F‑33/07, EU:F:2008:25, t. 87. te rješenje Prieto/Parlament, F‑42/07, EU:F:2011:159, t. 61.

2.      Načela nediskriminacije i jednakog postupanja, čiju primjenu predstavlja članak 4. stavak 1. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, temeljna su načela pravnog sustava Europske unije u svjetlu kojih treba ocjenjivati zakonitost članka 45. Pravilnika.

Međutim, u kontekstu sporova između dužnosnika i upravnih tijela država članica, eventualno različito postupanje prema osoblju na koje se primjenjuju propisi o službenicima i ugovornom osoblju ne ulazi u načelo nediskriminacije predviđeno Okvirnim sporazumom jer se takvo različito postupanje ne temelji na određenom ili neodređenom trajanju radnog odnosa, nego na tome je li taj odnos uređen ugovorom ili službeničkim propisom.

U tom pogledu, kad je riječ o postupku promaknuća dužnosnika, članak 45. Pravilnika ne pravi nikakvu razliku između radnika zaposlenih na određeno i onih zaposlenih na neodređeno vrijeme. Naime, jedini element koji članak 45. Pravilnika uzima u obzir jest pravna priroda obveze dotičnih dužnosnika, praktično uspostavljajući različito tretiranje radnog staža koji su stekli dužnosnici i onog koji su stekli drugi službenici. Međutim, na takvo različito postupanje ne primjenjuje se načelo nediskriminacije predviđeno Okvirnim sporazumom.

(t. 61 do 63.)

Izvori:

Sud: rješenje Rivas Montes, C‑178/12, EU:C:2013:150, t. 44., 45. i 47.

Službenički sud: presuda Aayhan i dr./Parlament, F‑65/07, EU:F:2009:43, t. 101.