Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 15. června 2016 – Wille a Skovsboell v. Komise

(Věc F-75/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převod nároků na vnitrostátní důchod – Návrhy týkající se uznání let služby – Akt nezasahující nepříznivě do právního postavení – Nepřípustnost žaloby – Návrh na vydání rozhodnutí bez projednání věci samé – Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Daniel Wille (Mouscron, Belgie) a Bo Skovsboell (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, poté J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, nakonec J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Baquero Cruz a D. Martin, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec, nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí týkajícího se výpočtu bonifikace nároků na důchod nabytý před jejich vstupem do služby Komise a zamítnutí stížností podaných těmito žalobci.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

2)    Daniel Wille a Bo Skovsboell ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé Evropské komisi.

____________

1     Úř. věst. C 287, 22. 9. 2012, s. 41.