Language of document :

Mededeling in het PB

 

    Doorhaling van zaak T-30/98(1)

    (Procestaal: Engels)

De president van de Eerste kamer van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 16 januari 2002 de doorhaling in het register gelast van zaak T-30/98: Dr. Peter Stott tegen Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen.

____________

1 - )PB C 184 van 13.6.1998.