Language of document : ECLI:EU:T:2004:265

Byla T-178/98 DEP

Fresh Marine Co. A/S

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Bylinėjimosi išlaidų nustatymas“

Nutarties santrauka

1.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Šalių patirtos būtinosios išlaidos – Aplinkybės, į kurias reikia atsižvelgti

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

2.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Atlygintinos bylinėjimosi išlaidos – Sąvoka – Keleto advokatų dalyvavimas

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktas)

3.      Procedūra – Bylinėjimosi išlaidos – Nustatymas – Pirmą kartą teismui pateiktas prašymas dėl tam tikrų išlaidų – Priimtinumas

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis)

1.      Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 91 straipsnio b punktą atlygintinos išlaidos yra apribotos, pirma, tomis, kurios buvo patirtos dėl proceso Pirmosios instancijos teisme, ir, antra, tomis, kurios buvo būtinos tam tikslui; šios sąlygos galioja visoms bylinėjimosi išlaidoms, įskaitant kelionės ir gyvenimo išlaidas.

Nesant Bendrijos nuostatų dėl tarifų, Pirmosios instancijos teismas turi laisvai įvertinti bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į bylos dalyką ir pobūdį, jų svarbą Bendrijos teisės požiūriu, taip pat bylos sudėtingumą, kuris gali kilti dėl teisinių precedentų, susijusių su panašiomis aplinkybėmis, nebuvimo, o tai sustiprintų netikrumą dėl ieškinio baigties, atstovų ar patarėjų galimą darbo apimtį byloje, ypač skirtą tyrimams ir analizei, bei šalių finansinį suinteresuotumą byla. Šiuo klausimu Bendrijos teismo galimybė įvertinti atlikto darbo vertę priklauso nuo pateiktos informacijos tikslumo.

Bendrijos teismas negali nustatyti atlyginimų, kuriuos šalys moka savo advokatams, dydžio, bet gali nustatyti maksimalią sumą, kurią turi padengti šalis, jeigu jai nurodoma atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Spręsdamas dėl prašymo nustatyti bylinėjimosi išlaidas, Pirmosios instancijos teismas neprivalo įvertinti nei nustatyto nacionalinio advokatų atlyginimo tarifo, nei galimos šiuo klausimu sudarytos sutarties tarp suinteresuotosios šalies ir jos atstovų ar patarėjų.

(žr. 26–28, 33, 41 punktus)

2.      Kalbant apie galimą advokatų darbo apimtį pagrindinėje byloje, nors iš esmės tik vieno advokato atlyginimas yra atlygintinas, gali būti, kad dėl kiekvienos bylos savitų aplinkybių, pirmiausia dėl jų sudėtingumo, keleto advokatų atlyginimai gali būti laikomi būtinosiomis išlaidomis. Tačiau reikia atsižvelgti į bendrą darbo valandų skaičių, kurio gali objektyviai reikėti ginčo procese, nepriklausomai nuo advokatų, kuriems galima padalyti suteiktas paslaugas, skaičiaus.

(žr. 35 punktą)

3.      Prašymas padengti bylinėjimosi išlaidas, iš pradžių apėmęs tik advokatų atlyginimus, pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalį teisėtai galėjo būti išplėstas pateikiant prašymą nustatyti bylinėjimosi išlaidas, t. y. papildytas kelionės ir gyvenimo išlaidomis, todėl pateikiant šį prašymą tarp šalių kilo nesutarimas dėl atlygintinų išlaidų. Taigi toks prašymas atlyginti kelionės ir gyvenimo išlaidas yra priimtinas.

(žr. 40 punktą)