Language of document :

Presuda Suda (osmo vijeće) od 2. rujna 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Verwaltungsgericht Köln - Njemačka) – Telekom Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland, koji zastupa Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

(predmet C-34/20)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Elektroničke komunikacije – Uredba (EU) 2015/2120 – Članak 3. – Pristup otvorenom internetu – Članak 3. stavak 1. – Prava krajnjih korisnika – Članak 3. stavak 2. – Zabrana dogovora i poslovnih praksi koji ograničavaju ostvarivanje pravâ krajnjih korisnika – Članak 3. stavak 3. – Obveza jednakog i nediskriminirajućeg postupanja s prometom – Mogućnost provedbe opravdanih mjera upravljanja prometom – Dodatna tarifna opcija ‚tarifa bez dodatnih troškova’ – Ograničenje širine frekvencijskog područja”

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Telekom Deutschland GmbH

Tuženik: Bundesrepublik Deutschland, koji zastupa Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Izreka

Članak 3. Uredbe (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredbe (EU) br. 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji treba tumačiti na način da ograničenje širine frekvencijskog područja zbog aktivacije tarifne opcije „tarifa bez dodatnih troškova” koja se primjenjuje na internetski prijenos videosadržaja, bez obzira na to distribuiraju li ga partnerski operatori ili drugi davatelji sadržaja, nije u skladu s obvezama koje proizlaze iz stavka 3. tog članka.

____________

1     SL C 137, 27. 4. 2020.